1 tỉnh miền Bắc vừa ghi nhận ca mắc Covid-19, xác định F1 hút chung điếu cày

    Hưng Yên ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 là công nhân tại một công ty trên địa bàn. Bước đầu Hưng Yên rà soát được 1 F1 có hút chung điếu cày. […]